Bez żadnych jeszcze związków uczuciowych widzimy miasto nagie i w prymitywnej swej postaci.

Takim ukazuje się nam każde miasto w pierwszy dzień po przyjeździe”

Jarosław Iwaszkiewicz, "Książka o Sycylii"

 

 

"Targ w Palermo jest chyba już przedsmakiem targu w Damaszku czy Bagdadzie. Huk i krzyk!"

  

 

„A ponad całym targiem flagi suszącej się bielizny, na uliczkach, na placykach..

  

 

„Oni chcą wszyscy uciec z Palermo – ja przyjechałem do Palermo! Ja chcę przeniknąć istotę tego miasta, a to można tylko w przelotnej podróży”

  

  

"Ludzie tu mieszkają obcy, nieznani, kochani, niedostępni i oddzielony jestem od nich nieprzenikalnymi ścianami mojego ja, a choć chciałbym im zakomunikować co czuję - nie potrafię tego i nic na to nie poradzę"

  

  

  

  

 

***

„Próbuję i ja w tym Monreale myśleć o innych, dalekich, absorbujących sprawach, ale jaskrawość barw i ten zapach młodości świata, jaki wydzielają mury i kwiaty stanowi zbyt wyraźną przeszkodę w oddawaniu się marzeniom”

 

 "Ale jeszcze większe wrażenie czyni krużganek klasztorny, do którego się wchodzi obok katedry - zastaje się tam ciszę niespodziewaną, napełnioną kwiatami i blaskiem słońca"

  

 

*Wszystkie cytaty: Jarosław Iwaszkiewicz, "Książka o Sycylii"

 

Palermo / Monreale, 14-15.07.2015